• Na základe uzatvorenej Mandátnej zmluvy budeme mimosúdne vymáhať Vaše pohľadávky po lehote splatnosti.
  • Pri vymáhaní pohľadávky priebežne a intenzívne pôsobíme na dlžníka za účelom uznania a uhradenia jeho záväzku.
  • Vymáhanie pohľadávok vykonávame vaším menom a na váš účet, v dohodnutých výnimočných prípadoch na účet našej spoločnosti.
  • Podkladom pre uzatvorenie Mandátnej zmluvy je poskytnutie špecifikácie jednotlivých pohľadávok vyplnením formulára, alebo zaslaním na Email: posta@intercash.sk, pri dodržaní požadovanej štruktúry údajov.
  • Zmluvná odmena za zinkasovanie pohľadávky sa účtuje až po realizovaní úhrady od dlžníka na Váš účet. Jej výška je zmluvne dohodnutá, pohybuje sa v rozmedzí 5% – 30% a posudzuje sa individuálne v závislosti od celkovej výšky a bonity poskytnutého salda pohľadávok na vymáhanie. Zmluvná odmena je vždy fakturovaná, pričom nie sme plátci DPH.
  • V prípade našeho neúspešného vymáhania, neplatíte žiadne poplatky a služba je vám poskytnutá zdarma.

!!! AKCIA – Vymáhanie pohľadávok – Z D A R M A !!! 

!!! Pri zadaní aspoň troch pohľadávok na vymáhanie, najmenšiu Vám budeme vymáhať ZDARMA !!!