!!! AKCIA – Vymáhanie pohľadávok – Z D A R M A !!! 

 

!!! Pri zadaní aspoň troch pohľadávok na vymáhanie, najmenšiu Vám budeme vymáhať ZDARMA !!!

 

Hlavnou činnosťou spoločnosť INTERCASH s.r.o. je najmä

vymáhanie pohľadávok a

odkúpenie pohľadávok,

ale súčasne poskytujeme aj ďalšie doplnkové služby:

Vymáhanie pohľadávok

Na základe uzatvorenej Mandátnej zmluvy budeme mimosúdne vymáhať Vaše pohľadávky po lehote splatnosti. Pri vymáhaní pohľadávky priebežne a intenzívne pôsobíme na dlžníka za účelom uznania a uhradenia jeho záväzku. Vymáhanie pohľadávok vykonávame vaším menom a na váš účet, v dohodnutých

Odkúpenie pohľadávok

Vaše existujúce a splatné pohľadávky bezplatne preveríme, určíme ich bonitu a vyjadríme sa k Vami požadovanej cene za ich prípadné odkúpenie. V prípade dohody pohľadávky od Vás odkúpime Zmluvou o postúpení pohľadávok, a dohodnutú cenu za ne Vám uhradíme v

Stanovenie bonity pohľadávok

Stanovíme bonitu vašich pohľadávok preskúmaním ich právneho stavu a taktiež diskrétnym preverením majetku a záväzkov dlžníkov z predmetných pohľadávok. Posúdime právny stav vašej pohľadávky Preveríme existenciu záväzkov dlžníka voči ďalším veriteľom Preveríme dlžníka v registri exekúcií a v registri záložných

Preverenie obchodných partnerov

Preveríme bonitu vašich budúcich alebo súčasných obchodných partnerov ešte pred tým, ako im dodáte tovar, čím sa vyhnete prípadnému vzniku nedobytnej pohľadávky. Preveríme aktuálnosť základných obchodných informácií v príslušných registroch Preveríme či na partnera nie je vedené konkurzné alebo reštrukturalizačné

Znalecké posudky

V spolupráci so znalcami z rôznych odvetví dodáme právnickým a fyzickým osobám, advokátskym kanceláriám, správcom konkurzných podstát a likvidátorom znalecký posudok v nasledovných oblastiach: oceňovanie majetku pre účely Obchodného zákonníka oceňovanie majetku v konkurznom konaní oceňovanie pohľadávok a stanovenie ich

Poradenstvo pri konkurzných a reštrukturalizačných konaniach

Poskytneme Vám poradenstvo pri konkurzných konaniach: Ako začať konkurzné resp. reštrukturalizačné konanie na Váš majetok, ak je Vaša spoločnosť predĺžená. Ako začať konkurzné konanie na majetok Vášho dlžníka ak vymáhanie Vašej pohľadávky bolo neúspešné. Poradíme Vám pri spracovaní príslušných návrhov

Ak Vás naša ponuka služieb zaujala neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo emailom. Tešíme sa na spoluprácu.

KONTAKT