Nasledujúci formulár slúži na bezplatné a nezáväzné preverenie vymožiteľnosti Vašich pohľadávok.
Základné informácie o Vašich pohľadávkach, ktoré uvediete vo formulári, budú slúžiť ako podklad pri anonymnom preverení ich bonity, t.j. vymožiteľnosti.Do 10 dní od prijatia formulára Vaše pohľadávky preveríme a následne Vám oznámime, či ich vieme riešiť a akým spôsobom.V prípade, že sa rozhodnete ich vymáhať alebo odpredať prostredníctvom našej spoločnosti, sa pred začatím ich riešenia doplnia o všetky dokumenty (uznanie záväzku, právoplatné súdne rozhodnutia, atď.), ktoré potvrdzujú ich skutočný právny a účtovný stav.

Neodkladne po prijatí vyplneného a odoslaného formuláru sa s Vami skontaktujú naši pracovníci a dohodnú ďalšie podmienky spolupráce.

ŠPECIFIKÁCIA POHĽADÁVKY:

Odpíšte kód: captcha