preverenie partnerovPoskytneme Vám poradenstvo pri konkurzných konaniach:

  • Ako začať konkurzné resp. reštrukturalizačné konanie na Váš majetok, ak je Vaša spoločnosť predĺžená.
  • Ako začať konkurzné konanie na majetok Vášho dlžníka ak vymáhanie Vašej pohľadávky bolo neúspešné.
  • Poradíme Vám pri spracovaní príslušných návrhov a podaní.
  • Zabezpečíme odborný dohľad, prípadne priame zastupovanie v konkurznom konaní.