• Vaše existujúce a splatné pohľadávky bezplatne preveríme, určíme ich bonitu a vyjadríme sa k Vami požadovanej cene za ich prípadné odkúpenie.
  • V prípade dohody pohľadávky od Vás odkúpime Zmluvou o postúpení pohľadávok, a dohodnutú cenu za ne Vám uhradíme v zmluvne stanovenom termíne splatnosti.
  • Výška dohodnutej ceny a jej splatnosť sa posudzuje individuálne, najmä v závislosti od bonity a výšky postupovanej pohľadávky.
  • Následne sa staneme majiteľmi pohľadávok, pričom sami preberáme riziko spojené s ich nezaplatením. Prehľad jednotlivých pohľadávok, ktoré chcete postúpiť našej spoločnosti, nám môžete poskytnúť aj vyplnením pripojeného formulára, alebo Emailom: posta@intercash.sk.
  • Odkúpime aj niektoré Vaše nebonitné pohľadávky, voči dlžníkom v konkurze, za čo od nás dostávate likvidné prostriedky – peniaze.
  • Ak po preverení pohľadávok nedôjde k ich odkúpeniu našou spoločnosťou, môžeme ďalej pokračovať v ich mimosúdnom vymáhaní alebo Mandátnu zmluvu ukončiť.

!!! AKCIA – Vymáhanie pohľadávok – Z D A R M A !!! 

!!! Pri zadaní aspoň troch pohľadávok na vymáhanie, najmenšiu Vám budeme vymáhať ZDARMA !!!